โครงการบำรุงรักษาสระว่ายน้ำโรงเรียนวัดคมนียเขต

ที่มาโครงการ

หลังจากที่เกิดภัยสึนามิในปี พ.ศ. 2547 ในพื้นที่เขาหลัก ได้มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้ามาร่วมพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่กันหลายหน่วยงาน อีกทั้งยังได้ริเริ่มและดำเนินการสร้างสระว่ายน้ำให้กับโรงเรียนวัดคมนียเขตเพื่อที่จะได้เป็นศูนย์ฝึกทักษะการว่ายน้ำของเด็กๆในชุมชนและละแวกใกล้เคียง ซึ่งในช่วงแรกเอง สระว่ายน้ำแห่งนี้มีอุปกรณ์ครบครัน เนื่องจากเพิ่งสร้างเสร็จมาใหม่ แต่พอระยะเวลาผ่านไปไม่กี่ปี สระว่ายน้ำดังกล่าวก็มีสภาพทรุดโทรมลงไป ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ควรจะมีการเข้ามาดูแลทำการบำรุงรักษาสระให้กลับมาอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้งานได้เช่นเดิมและนอกเหนือจากเป็นศูนย์ฝึกว่ายน้ำแก่เด็กและเยาวชนแล้วยังสามารถใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแก่ชาวชชุมชนได้อักด้วย แต่ทว่าทางโรงเรียนเองยังขาดทุนทรัพย์ในการทะนุบำรุงรักษาสระน้ำเนื่องจากต้องใช้เงินทุนค่อยข้างมาก ด้วยเหตุนี้ทางโครงการพัฒนาชุมชนจึงอยากจะเข้ามาช่วยเหลือเพื่อระดมหาแหล่งทุนเข้ามาพัฒนาและช่วยลดภาระให้โรงเรียนในระยะยาวเพื่อที่จะให้เด็กๆ เยาวชน ลูกหลานคนชุมชนได้มีสระน้ำที่ได้มาตราฐานและถูกสุขลักษณะไว้ใช้กันต่อๆไป

การพัฒนาปรับปรุงรักษาสระว่ายน้ำและทัศนียภาพ

เนื่องจากสระว่ายน้ำชุมชนเองนอกจากเป็นศุนย์ฝึกทักษะการว่ายน้ำให้แก่เด็กๆและเยาวชนแล้ว

Khuk Khak swimming pool

ยังสามารถที่จะใช้เป็นพื้นที่นันทนาการแก่ชาวบ้านที่อาศัยในชุมชนเองและพื้นที่ใกล้เคียงได้อีกด้วย เพราะฉะนั้น คุณลุงตาคุณยายหรือคุณลุงคุณป้า ก็สามารถมานั่งพักผ่อนดูลูกหลานฝึกว่ายน้ำได้อย่างสบายใจ นอกจากนี้ทางโรงเรียนเองสามารถที่จะให้เช่าสระเพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ แก่บุคคลภายนอกเพื่อที่สร้างรายได้เสริมให้แก่โรงเรียนเพื่อนำมาพัฒนาสระ อะทิเช่น ให้เช่าสระเพื่อการแข่งขันว่ายน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำอื่นๆแก่หน่วยงานต่างๆที่ประสงค์ต้องการจะเข้ามาใช้บริการ เหล่านี้เป็นต้น

แผนการดำเนินงานโครงการ

โครงการใคร่ที่จะพยายามจัดสรรคความต้องการให้ตรงกับความต้องการของชุมชน ด้วยการสนับสนุนและช่วยเหลือแหล่งเงินทุนจากนักท่องเที่ยวได้เข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการเพื่อสนับสนุนให้ชุมชนและเด็กๆเยาวชนมีคุณภาพชีวิตทีดี ด้วยเหตุนี้ทางทีมงานต่างช่วยกันสร้างกลยุทธ์ต่างๆเพื่อที่จะก่อให้เกิดความร่วมมือกันเป็นอย่างดีแต่ทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อีกทั้งยังได้มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยกันประสานงานโครงการให้ประสบผลสำเร็จ

แผนการดำเนินงานโครงการ

  • ทำการต่อเติมสร้างแผงกำบังแดดขนาด 3X3 เมตร ในบริเวณทางเดินขอบสระ เพื่อให้ครูฝึกหรือโค๊ชไว้ฝึกสอนนักเรียนขณะเรียนว่ายน้ำกลางแจ้งโดยไม่มีแสงแดดรบกวน โดยคาดว่าจะต้องใช้งบประมาณราวๆ 25,000 บาท
  • เตรียมจัดจ้างครูฝึกสอนว่ายน้ำ 1อัตรา ด้วยงบประมาณประมาณ 15,000 บาทต่อเดือน ด้วยสัญญาจ้างหนึ่งปี หรือประมาณ 180,000 บาทต่อปี
  • จ้างคนทำความสะอาดสระ 1 อัตรา ด้วยงบประมาณประมาณ 8,000 บาทต่อเดือน ด้วยสัญญาจ้างหนึ่งปี หรือประมาณ 96,000 บาทต่อปี

บทสรุปโครงการ

ทางทีมงานโครงการตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการช่วยกันระดมความคิดตลอดจนการวางแผนช่วยกันสนับสนุนในการแหล่งเงินทุนเพื่อนำมาช่วยเหลือในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาสระว่ายน้ำชุมชนเขาหลักเพื่อคุณภาพที่ดีของเด็กๆและเยาวชนตลอดจนถึงชาวบ้านในพื้นที่ ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากที่ได้รับผลกระทบจากภัยภิบัติสึนามิมาเมื่อราวๆสิบกว่าปีก่อนนั้น องค์กรภาครัฐและเอกชนต่างๆได้เข้ามาร่วมกันพัฒนาโครงการฟื้นฟูไว้หลายอย่างและหนึ่งก็คือการสร้างสระว่ายน้ำชุมชนไว้ ณ โรงเรียนวัดคมนียเขตเพื่อเป็นศูนย์ฝึกทักษะการว่ายน้ำให้แก่เด็กๆและเยาวชนในพื้นที่และใกล้เคียง แต่พอครั้นองค์กรต่างๆได้ทยอยออกจากพื้นที่ไปแล้วหลังจากเสร็จสิ้นภาระกิจ สระว่ายน้ำของชุมชนเองก็มีสภาพที่ทรุดโทรมลง

Swimming pool locker roomเนื่องจากทางโรงเรียนเองยังขาดปัจจัยที่จะนำมาปรับปรุงรักษาสระว่ายน้ำดังกล่าวให้อยู่ในสภาพที่ดี จึงนับเป็นภาระที่ทางโรงเรียนเองไม่สามารถที่จะบริหารจัดการได้เพียงลำพัง ด้วยเหตุนี้ทางคณะกรรมการโครงการพัฒนาชุมชนเขาหลัก จึงได้ริเริ่มที่จะเข้ามาร่วมวางแผนงานและสนับสนุนเงินทุนเพื่อนำมาบำรุงรักษาและปรับปรุงสระน้ำชุมชนให้กลับมาในสภาพที่พร้อมให้บริการพร้อมทั้งภูมิทัศน์รอบๆสระที่สวยงามเพื่อประโยชน์ร่วมกันของชาวชุมชนเขาหลักและละแวกใกล้เคียง ด้วยการอาศัยความอนุเคราะห์จากนักท่องเที่ยวที่มาเยือนพื้นที่เขาหลัก ผ่านกระบวนการ เที่ยวชุมชน ช่วยชุมชน สอดคล้องกับแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศไทยประจำปี 2561

Project Expense Summary0%
Cost of Protective Shelter: 25,000 BAHT
ALREADY PAID: 10,000 BAHT
MISSING: 15,000 BAHT

วัตถุประสงค์โครงการ

มีความประสงค์ที่จะช่วยกันพัฒนาแผนงานโรงเรียนด้วยการหาแหล่งเงินทุนที่จำเป็นจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเขาหลักเพื่อนำมาสมทบช่วยเหลือโครงการดังกล่าวของโรงเรียน

บทนำโครงการอย่างย่อ

ทีมงานโครงการใคร่ที่จะขอความอนุเคราะห์จากผู้มีจิตศรัทธาช่วยกันระดมหาทุนทรัพเพื่อที่จะนำมาช่วยเหลือโครงการพัฒนาสระว่ายน้ำของโรงเรียนวัดคมนียเขตเพื่อที่จะทำให้สระว่ายน้ำสะอาดและถูกสุขลักษณะเพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมว่ายน้ำแก่เด็กและเยาชนในพื้นที่

No Comments

Post A Comment

You don't have permission to register