ด้วยที่ประเทศไทยเองมีแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติที่หลากหลายกอรปกับการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญในด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยของอาหารโดยได้มาตรฐานคุณภาพระดับสากลจึงทำให้ประเทศไทยเสมือนหนึ่งเป็น“ครัวโลก”. และในฐานะที่เป็นผู้ส่งออกอาหารรายใหญ่ในทวีปเอเชีย อีกทั้งประเทศไทยเองยังเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นประเทศที่ผลิตข้าวและผลไม้เมืองร้อนเป็นลำดับแรกๆของโลกเลยทีเดียว...

You don't have permission to register