คนไทยสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มต่าง ๆตามภูมิภาคที่กำเนิดอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่นั่นก็คือ ไทยภาคกลาง(ภาษากลางเป็นภาษาหลัก) ไทยอีสาน (ภาษาใกล้เคียงภาษาลาว) ไทยเหนือ (ล้านนาไทย) ไทยภาคใต้ และ(ภาษายาวี / ไทยมาเลย์ )...

You don't have permission to register