ที่มาของโครงการเพื่อชุมชน

GO Points logo

เนื่องจากทางโครงการเองได้เล็งเห็นถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของพื้นที่เขาหลักและต้องการที่จะให้การสนับสนุนด้านเศษฐกิจชุมชนเพี่อก่อให้เกิดการหมุนเวียนของเงินทุนแก่ท้องถิ่น นอกจากนี้แล้ว ทางโครงการเองก็อยากที่จะมีส่วนส่งเสริมแบ่งปันรายได้และโอกาสเพื่อพัฒนากิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่างๆของชุมชนเขาหลักเอง

โดยการอาศัยช่องทางการช่วยเหลือจากบรรดานักท่องเที่ยวที่ได้มาเยือนพื้นที่เขาหลักเป็นจำนวนมากโดยผ่านกระบวนการแผนกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนเพื่อที่จะก่อให้เกิดเป็นธุรกิจการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนแก่ชุมชนเขาหลักในภายภาคหน้าต่อไป

ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของการก่อตั้งโครงการดังกล่าวขึ้นมา ภายใต้สโลแกนที่ว่า  “Go for Locals”.

โครงการพัฒนาชุมชนเขาหลักรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีต้อนรับบุลคลากรที่มากด้วยประสบการณ์มาร่วมทีมงาน

farm

ฟาร์ม

ผู้จัดการโครงการ KLSP

ประเมินและควบคุมการดำเนินโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทภาพ

ฟาร์ม

เป็นบุคคลที่พิการทางการเคลื่อนไหว แต่ด้วยจิตใจที่เข็มแข็งและคุณสมบัตรทางการศึกษาส่งผลให้ฟาร์มได้มีโอกาสร่วมงานกับองค์กรนานาชาติชั้นนำของโลกต่างๆ อาทิเช่น องค์การกาชาดสากลประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ องค์การสหประชาชาติด้านภูมิอากาศและองค์การช่วยเหลือเด็กระหว่างประเทศประจำการที่เขาหลัก จังหวัดพังงาจากประสบการณ์ตลอดการทำงานกับองค์กรระดับสากลชั้นนำ สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับโครงการพัฒนาเขาหลักได้เป็นอย่างดี

P-Mam

พี่แหม่ม

ผู้ประสานงานอวุโสเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนชุมชน

ดำเนินโครงการชุมชนพร้อมทั้งประสานงานกับเจ้าหน้าที่โครงการและฝ่ายอื่นๆ

พี่แหม่ม

ด้วยประสบการณ์ทำงานด้านดูแลสวัสดิการเด็กไร้สัญชาติและเด็กไร้โอกาสพร้อมอีกทั้งสนับสนุนการศึกษาให้กับเด็กๆในอุปาการะเพื่อให้เข้าถึงการศึกษาขึ้นพื้นฐาน อีกทั้งได้อาศัยอยู่ในพื้นที่เขาหลักมานานนับสิบปี ทำให้เข้าใจปัญญาสังคมท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี นับว่าเป็นความโชคดีของทีมงานที่ได้เจ้าหน้าที่มากประสบการณ์อย่างเช่นพี่แหม่มมาเข้าร่วมโครงการนำร่องด้านการพัฒนาชุมชนในพื้นที่เขาหลัก

ช่วยประชาสัมพันธ์กิจการของท่านในพื้นที่เขาหลัก

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการบัตรกำนัลโกการ์ดเพื่อประชาสัมพันธ์กิจการของท่านและร่วมโครงการพัฒนาชุมชน

สร้างเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์กิจการต่างๆอย่างมืออาชีพ

ช่วยประชาสัมพันธ์ให้คนมาเที่ยวเขาหลักทราบว่าร้านของท่านอยู่แถวไหนขายอะไร

สนใจอยากเข้าร่วมโครงการ

ร่วมเป็นสปอนเซอร์โครงการค้าชุมชนเพื่อรักษาธรรมชาติและเสริมสร้างชุมชนแข้มแข็ง

บัตรกำนัลพร้อมอรรถประโยชน์

สามารถใช้บัตรกำนัลโกการ์ดบริจาคทำบุญช่วยเหลือโครงการชุมชนหรือจะเก็บสะสมไว้ใช้รอบหน้าได้

Maas

ประชาสัมพันธ์ด้านธุรกิจชุมชนเพื่อก่อให้เกิดชุมชนเข็มแข็งและยั่งยืน

พี่มาศ

เจ้าหน้าที่ประสานงานอวุโสฝ่ายธุรกิจชุมชน

เนื่องจากเป็นคนพื้นที่โดยกำเนิด อีกทั้งยังดำรงตำแหน่งทางการเมืองถ้องถิ่นกับเทศบาลศึกคัก ทำให้พี่มาศเป็นทื่รู้จักของผู้คนในพื้นที่และละแวกใกล้เคียงเป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นคนโอบอ้อมอารีย์และพร้อมที่จะยื่นมือช่วยเหลือทุกๆคนที่ร้องขอ โดยมิได้คำนึงถึงเชื้อชาติศาสนาแต่อย่างใด ผู้คนล้วนแต่ให้ความเคารพนับถือตัวเธอเป็นอย่างสูง ทางโครงการชุมชนเอง รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้พี่มาศมาร่วมทีมโครงการพัฒนาชุมชนเพื่อที่จะขับเคลื่อนและนำมาซี่งความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนในพื้นถิ่นบ้านเกิดของตัวเอง

ying

ช่วยประสานงานให้ความช่วยเหลือด้านธุรกิจแก่ชุมชนในพื้นที่เขาหลัก

หญิง

เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยประสานงานธุรกิจชุมชน

เป็นคนเขาหลักโดยกำเนิดและเป็นผู้ที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อ ทำให้ หญิงเป็นที่รู้จักในพื้นที่เป็นอย่างดี นอกจากนี้เธอเองช่วยประสานและสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้าในชุมชน เพื่อที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนได้เป็นอย่างดี

Pom

กำกับโครงการพัฒนาชุมชนอีกทั้งยังให้แนวทางและประสานงานกับร้านค้าชุมชนในพื้นที่

ป้อม

วิทยากรและเจ้าหน้าที่ประสานงานอวุโสด้านพัฒนาชุมชนเขาหลัก

เป็นเจ้าหน้าที่ที่คร่ำหวอดในสายงานเอ็นจีโอมาหลายสิบปี อีกทั้งเป็นคนจิตใจโอบอ้อมอารีย์ เนื่องจากตัวเธอเคยร่วมงานกับชุมชนต่างๆของจังหวัดพังงามาหลายพื้นที่ ทำให้ตัวเธอเป็นที่รู้จักของคนในชุมชนเป็นอย่างดี อีกทั้งตัวเธอเองเข้าถึงผู้นำชุมชนและจะได้รับการสนับสนุนงานชุมชนเป็นอย่างดี และทางโครงการเองรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ต้อนรับเธอมาร่วมงานกับโครงการ

ติดตามบทความมุมมองตอนล่าสุด

ภาษาไทย, วัฒนธรรมและวิถีไทย

ภาษาไทย (การสื่อสาร) ตอนที่ 1

ในประเทศไทยคำทักทาย "ฮัลโหล" จะถูกแทนที่ด้วยคำว่า "สวัสดี"  พร้อมกับมีคำต่อท้ายด้วยคำว่า "ครับ" ถ้าคุณเป็นเพศชายหรื

Read More
ขนบธรรมเนียมและวิถีชีวิตคนไทย, วัฒนธรรมและวิถีไทย

ผู้คนและวัฒนธรรมไทย

คนไทยสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มต่าง ๆตามภูมิภาคที่กำเนิดอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่นั่นก็คือ ไทยภาคกลาง(ภาษากลางเป็นภาษาหล

Read More
เจ้าของกิจการสามารถเข้ามาสร้างเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์กิจการได้เพียงไม่เกินสิบนาที
You don't have permission to register