Temple of the Emerald Buddha

ศาสนา (ตอนที่ 1)

พุทธศาสนาหล่อหลอมวิถีชีวิตชนชาติไทย

ประเทศไทยมีคนนับถือศาสนาพุทธประมาณร้อยละ 95 อีกทั้งทางราชการยังบรรจุไว้ในหลักสูตรพื้นฐานของการศึกษาในแต่ละโรงเรียนเพื่อสอนนักเรียนเกี่ยวกับพุทธศาสนากันตั้งแต่เยาว์วัยกันเลยทีเดียว เช่นสอนเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา และความสำคัญของของศาสนาต่อชุมชนและวัฒนธรรมเพื่อให้เด็กๆได้ค่อยๆซีมซับ

พุทธศาสนามีบทบาทที่สำคัญต่อประเทศไทยมาช้านานนับศตวรรต จนแทบจะกล่าวได้ว่าศาสนาพุทธอยู่ในทุกอนูของความเป็นไทยเลยก็ว่าได้ เพราะถ้าหากไม่มีศาสนาพุทธก็อาจจะไม่นำมาซึ่งชนชาติไทยในทุกวันนี้นั่นเอง ศาสนาพุทธจึงถูกทรอดแทรกอยู่ในวิถีชีวิตคนไทยไว้อย่างแนบแน่น

ตัวอย่างหลักฐานชิ้นสำคัญของศาสนาพุทธที่มีอายุเนิ่นนานก็คือ องค์พระปฐมเจดีย์ที่ประดิษย์สถานองค์พระธาติของพระพุทธเจ้าทีเกิดจากพระราชดำริของพระเจ้าอโศกมหาราชที่ได้พระราชทานให้ให้พระภิกษุรูปหนึ่งได้นำองค์พระธาติของพระพุทธเจ้ามาทำการประดิษย์สถานไว้ที่องค์พระปฐมเจดีย์ ณ จังหวัดนครปฐมเพื่อเป็นการเผยแพร่พระพุทธศาสนามาตราบจนถึงทุกวันนี้

วัดวาอาราม

วัดวาอารามนับว่าเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับชนชาติไทยมานมนานแล้ว วัดเป็นสถานที่สำหรับงานศาสนกิจต่างๆอีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมของศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า บ้างก็เข้าวัดไปทำบุญถือศีล ไปฟังเทศน์ฟังธรรม บ้างก็ไปขอพรหรือแม้แต่เรื่องการบนบานศาลกล่าวก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนกันไป สมัยก่อนนี้วัดยังทำหน้าที่เป็นสถานศึกษาให้แก่ชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย คนไทยไปเล่าเรียนวิชาความรู้ที่วัดกันทั้งสิ้นก่อนที่จะมีการสร้างโรงเรียนขึ้นมาในกาลเวลาต่อมา

Young Buddhist Monks

ในทางประเพณีปฎิบัตรแล้ว ชายไทยมักจะบวชเรียนเป็นพระภิกษุสงฆ์เมื่อมีอายุครบ 20ปีบริบูรณ์ บางคนก็บวชกันครบพรรษาหรือราวๆ 3 เดือน หรือบางคนก็บวชเพียง 3 วัน หรือ 5 วันแล้วแต่เวลาและภาระกิจจะอำนวย โดยเชื่อกันว่าการบวชพระนั้นเป็นการทดแทนพระคุณของบุพการีและถือว่าเป็นการสร้างกุศลกรรมที่ยิ่งใหญ่แก่ตัวเองและวงษ์สกุล

ขำขันชวนยิ้มส่งท้าย ☺

ลูกสาวถามพ่อ: “พ่อค่ะ ขอถามไรหน่อยซิค่ะ”
พ่อ: “ได้ซิลูก”
ลูกสาว: “คือหนูสงสัย ว่าทำไมพวกผู้ชายถึงจะต้องบวชพระก่อน แต่งงานอะค่ะ”
พ่อ: “ก็เพราะว่า หากพวกผู้ชายแต่งง านแล้วค่อยมาบวชพระ ก็จะไม่ มีใครอยากสึกจากพระเลยสักคนเลยละจ๊ะ
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

You don't have permission to register